ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สถานีวิทยุเมืองเก่า FM 87.75 MHz เกษตรสมบูรณ์ โดย หจก.วิทยุเมืองเก่า 41 ม.5 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 เบอร์โทร.064-254 4583,081-548 2124 ใบอนุญาตเลขที่ B0-S 10030-0031-55 ผอ.สถานีวิทยุ นางบัวงาม คัชกรณ์ ผู้ประกาศ นายสุนทร คัชกรณ์

หมวดหมู่: ไม่มีหมวดหมู่